Over IPA
Wachtwoord vergeten?

Privacy statement

1. Beheer
De website www.internationalpigeonauctions.com (IPA) is eigendom en onder beheer van Dhr. J. Burggraaf. De contactgegevens zijn te vinden op de website www.internationalpigeonauctions.com onder de categorie contact.

2. Gegevens van bezoekers
2a Gegevens die voortkomen uit registratie bij website internationalpigeonauctions.com worden permanent bewaard.
2b Website internationalpigeonauctions.com zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Website internationalpigeonauctions.com kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, nieuwsbrief, wanneer u overboden bent van een te koop gestelde duif, wanneer u de definitieve koper bent van een te koop gestelde duif, een mail waarin inloggegevens vermeld staan wanneer u deze opvraagt bij wachtwoord vergeten.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van nieuws waaronder onder anderen: artikelen, reportages, te koop gestelde duiven etcetera, waarvan website internationalpigeonauctions.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
2c Gegevens die door de bezoeker aan de website internationalpigeonauctions.com zijn verstrekt kunnen aan de klanten worden doorgegeven.

3. Cookies
3a website internationalpigeonauctions.com maakt momenteel geen gebruik van cookies.

4. Aanpassing van klantgegevens
De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Website internationalpigeonauctions.com kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door internationalpigeonauctions.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

5. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij website internationalpigeonauctions.com. De contactgegevens staan vermeld op de website internationalpigeonauctions.com die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

6. Disclaimer
Website  internationalpigeonauctions.com is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Privacy Policy voor Klanten die een duif of duiven te koop aanbieden is een aanvulling op de Privacy Policy en geldt voor iedereen die een duif of duiven te koop aanbied via internationalpigeonauctions.com.

1. Gegevens van de klant

Website internationalpigeonauctions.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de verkochten duif of duiven.
1b Het sturen van één of meerdere mails, maar niet beperkt tot,  die betrekking hebben op de te koop gestelde duif of duiven, verkochte duif of duiven.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een te koop gestelde duif of duiven, waarvan website internationalpigeonauctions.com dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan website internationalpigeonauctions.com zijn verstrekt kunnen aan derden worden doorgegeven.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan website internationalpigeonauctions.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

  • ROYAL PIGEONPHOTOGRAPHY
  • Uw advertentie hier?
  • Uw advertentie hier?