Over IPA
Wachtwoord vergeten?

Privacy statement

Wanneer je de website van International Pigeon Auctions bezoekt, sta je als gast bij ons altijd op de eerste plaats. Om je op alle momenten goed te kunnen helpen hebben we hiervoor in sommige gevallen informatie van je nodig. We vinden het daarbij belangrijk dat je weet dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Daarom leggen we in dit privacy statement uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

1. Wie zijn wij?
Wij zijn International Pigeon Auctions: een online veilingsite voor postduiven, gevestigd aan de Rijstgras 9, 3068 CL te Rotterdam, Nederland. International Pigeon Auctions is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1. Algemeen
Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken: 

a. Naam en andere identificerende informatie
We kunnen bijvoorbeeld jouw naam en het land waarin je woont vastleggen.

b. Contactgegevens en gegevens over jouw persoonlijke account, registratie
Je contactgegevens kunnen jouw naam, adres, telefoonnummer, IP-adres, en e-mailadres omvatten. Als je je  registreert op International Pigeon Auctions, kunnen we ook de inloggegevens en andere informatie vastleggen die je op het account- of registratieformulier invult.

c. Informatie over jouw reserveringen en aankopen
Als je koopt of reserveert, verwerken wij de aankoop, reserveringsinformatie. Deze informatie kan gegevens over jouw reservering of aankoop, de prijzen en de datum van de reservering of aankoop omvatten.

d. Onze communicatie met jou
Als je ons een e-mail stuurt of met ons chat via social media, leggen wij deze communicatie vast.

e. Informatie met betrekking tot social media
Afhankelijk van jouw instellingen voor social netwerken kunnen wij informatie ontvangen van de provider van jouw social netwerk. Als het mogelijk is om bijvoorbeeld met een account van een sociaal netwerk  (bijv. Facebook of Instagram) in te loggen op onze diensten, kunnen wij uw sociaalnetwerkprofiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij van de provider van jouw social netwerk ontvangen en over het wijzigen van jouw instellingen vind je op de website en in het privacybeleid van de provider van het social netwerk.

f. Informatie die je met ons deelt
Je kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als je op ons reageert op Facebook, een klantenonderzoek invult of je inschrijft voor een prijsvraag.

2.2. Gevoelige gegevens

Bepaalde categorieën persoonlijke informatie die wij verzamelen en gebruiken, kunnen op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming of de Nederlandse privacywetgeving worden beschouwd als “gevoelige persoonsgegevens”. Wij kunnen verplicht zijn om deze gegevens te verzamelen, te gebruiken en met derden te delen voor de doeleinden die in dit privacy statement zijn beschreven. 

Je kunt ook aangeven dergelijke informatie met ons te willen delen, bijvoorbeeld omdat je om specifieke hulp hebt verzocht. Door het leveren van persoonlijke informatie die valt onder, of beschouwd kan worden als, gevoelige persoonlijke informatie, stem je ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en met derden kunnen delen, zoals in dit privacy statement is beschreven.

2.3. Cookies en vergelijkbare technologieën 
Als je onze website of mobiele apps gebruikt, verzamelen geen informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

 

3. Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

International Pigeon Auctions kan jouw persoonsgegevens op een aantal manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je je registreert, het contactenformulier invult, meedoet aan een prijsvraag, via social media met ons communiceert of je inschrijft voor onze nieuwsbrief. 

We verzamelen alleen gegevens op basis van de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde grondslagen. 

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan International Pigeon Auctions verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen.

 

4. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens? 

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

a. Om onze diensten te leveren
Om jouw reserveringen en aankopen te kunnen afhandelen en jouw aankopen aan te kunnen bieden, moeten wij de meeste hierboven beschreven informatie verwerken. We hebben bijvoorbeeld jouw contactgegevens nodig.

b. Om met je te communiceren
We gebruiken jouw contactgegevens om met je te communiceren, vragen te beantwoorden of klachten te behandelen.

c. Voor direct marketing doeleinden
We kunnen jouw persoonlijke informatie gebruiken om je nieuwsbrieven, magazines, aanbiedingen of andere gepersonaliseerde marketingberichten te sturen.

d. Voor Social Media doeleinden
We kunnen deelnemen in Facebook's Custom Audience-programma of andere soortgelijke social media programma’s, waarmee we je gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen als je Facebook of andere social media bezoekt.

We kunnen bijvoorbeeld jouw e-mailadres of een andere identificatie met Facebook delen om Facebook te laten nagaan of je een Facebook-account hebt. Je kunt je uitschrijven bij onze Custom Audience van Facebook (of vergelijkbare programma's) door een e-mail te sturen vanaf het e-mailadres dat je wilt afmelden aan privacy@internationalpigeonauctions.com. Voor meer informatie over aangepaste doelgroep benadering kun je de website van de provider van jouw social netwerk bezoeken. 

 

5. Hoe lang bewaren wij je gegevens? 

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy statement beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

 

6. Vrijgeven of delen van gegevens met derden

6.1. Algemeen
Wij kunnen jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden vrijgeven aan of delen met derden: 

a. Voor het faciliteren van jouw aankopen
Om jouw  aankopen af te handelen, kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens moeten delen met andere ondernemingen die bij jouw aankopen betrokken zijn. Als je onze diensten afneemt via een andere partij, delen wij jouw persoonlijke informatie ook met hen.

b. Om je te laten profiteren van de diensten van onze partners
We kunnen jouw informatie met partners delen om je te laten profiteren van de diensten van deze partners als wij deze diensten in onze eigen diensten aanbieden. Hoewel wij onze partners zorgvuldig selecteren, hebben deze hun eigen privacy statement ten aanzien van de manier waarop zij jouw persoonsgegevens gebruiken.

6.2. Websites van derden
Onze website kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden. Als je deze koppelingen volgt, verlaat je onze website. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden. International Pigeon Auctions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door deze derden. Jouw gebruik van deze websites is voor eigen risico. Zie voor meer informatie over hoe deze derden met jouw persoonlijke informatie omgaan hun privacy statement. 

 

7. Beveiliging en bewaring

International Pigeon Auctions neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

 

8. Internationale overdracht van uw gegevens

Als jouw persoonsgegevens overgedragen moeten worden aan een organisatie in een ander land dan het land waarin je woont. Als dit land niet in de Europese Economische Ruimte ligt of door de EU niet is aangemerkt als een veilig land, zal International Pigeon Auctions ervoor zorgen dat er adequate veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn om te voldoen aan de vereisten voor de internationale overdracht van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

9. Jouw rechten

Wil je jouw gegevens inzien of verbeteren? 
Via Mijn Proefiel kun je jouw persoonsgegevens aanpassen en je recente biedingen en- of aankopen inzien.

Wil je je afmelden voor de International Pigeon Auctions Nieuwsbrief? 
Dit kan via de afmeldlink onder iedere mail.

Lukt het niet om je gegevens via de afmeldlink onder iedere mail te verwijderen of wil je een beroep doen op elk ander recht dat je volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt (zoals het verwijderen van je gegevens) dan kun je hiervoor schriftelijk een verzoek indienen via privacy@internationalpigeonauctions.com of  International Pigeon Auctions., t.a.v. Privacy Manager, Rijstgras 9, 3068 CL, Nederland. Om zeker te zijn dat alleen jijzelf toegang krijgt tot jouw gegevens vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.

Je kunt ook via privacy@internationalpigeonauctions.com contact met ons opnemen als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacy statement. 

 

10. Hoe wordt dit privacy statement bijgehouden

Per 25 mei 2018 vervangt dit privacy statement ons voorgaande privacy statement. Dit privacy statement wordt voortdurend herzien. Wij informeren je over wijzigingen door het nieuwe statement te publiceren op internationalpigeonauctions.com, waarna het direct in werking treedt.

  • ROYAL PIGEONPHOTOGRAPHY
  • Uw advertentie hier?
  • Uw advertentie hier?