Over IPA
Wachtwoord vergeten?

Disclaimer

Deze website is eigendom van International Pigeon Auctions, Rijstgras 9 te 3068CL Rotterdam. U kan ons contacteren via de contactgegevens vermeld op deze website. De hier vermelde disclaimer is van toepassing op al onze websites en/of onderdelen. 

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel International Pigeon Auctions zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. International Pigeon Auctions ziet daarom af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van International Pigeon Auctions

International Pigeon Auctions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. 

International Pigeon Auctions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. International Pigeon Auctions behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van International Pigeon Auctions.

  • ROYAL PIGEONPHOTOGRAPHY
  • Uw advertentie hier?
  • Uw advertentie hier?